Home > Välkommen > Arbetslag > Founder Master Lennart Aastrup

Founder Master Lennart Aastrup

Fyrtio år som helt ägnades åt studier och undervisning av och i olika andliga skolor; Tre nivåer av Tantra, Dzogchen, Taoism, Kabbala, Mahamudra, Bön, bland de mest framstående i flera olika länder, däribland Kanada, Mexiko, Grekland, Spanien och nu Sverige.

 • Swami Mahanada - Anandanama Traditionen i Kashmir Indien
 • Swami Nityananda - Saraswati Traditionen i Kashmir Indien
 • Swami Shaktananda - Bhairava Traditionen i Calcutta Indien
 • Invigd i White Crane Tradition med namnet Yu Lin
 • Kropps Psykoterapeut, med certifikat från Ontogonys skapare, Dr Carlos de Leon
 • Transpersonal Terapeut, certifierad av det internationella Institutet Ontogonys för forskning och utveckling i Canada  
 • Skapare av Radionic LANS-I maskin. Radionic Forskare och Terapeut
 • Specialist i Talismaner och Yantras
 • Studier i olika former av Holistic Helande
 • Studier i Hypnoterapi
 • Specialist i Tarot och Handläsning                                                                 

Han har deltagit i olika forskningar och studier och undervisat inom följande områden; Chi-kun, Energi Management, Shamanism, Paranormala Fenomen och de Utomjordiska Fenomenen.

Vi visar bilder med några av Mästarna, "Gurus" som har Uppmuntrad, Undervisat och Guidat både i livet och sedermera efter döden: