javascript:void(0)

Vision Quest

gautama-buddha

Det är ett kraftfullt enslighets retreat som hjälper oss att söka efter vägledning, förnyelse, eller en ny mening med livet. Det kan bidra till att vi når dessa mål som upplysning och djup gemenskap med vår inre och yttre natur samt att kunna få en förnyande kreativitet och befriande effekt i livet. 

Transformationen av medvetandet är en väg som finns i alla andliga traditioner samt även i olika Schamanistiska traditioner. 

När vi utför en Vision sökning strävar vi efter att hitta eller främja en mycket mer fokuserad och harmonisk medvetenhet, samt en kraftig ökning av kreativ energi.
 

Upptäck den naturliga enkelhet, naturliga glädjen som är inneboende i dig.